Hopp til innholdet

OM OSS

Medlemsmøter arrangeres hver andre onsdag i måneden. Møtene holdes i Sparbosalen (Prinsensgate 4-6 – 3211 Sandefjord). Det er forskjellig underholdning (foredrag, kåserier, sang og musikk) i tillegg til aktuell foreningsinformasjon.

Medlemsmøtene blir annonsert via foreningens Facebookside, på foreningens nettside og via SMS-melding.

Foreningen arrangerer medlemsturer med faglig og sosialt innhold.

OBS:
Foreningen «synliggjør seg» i hele Sandefjord kommune,
inkl. Stokke og Andebu, da foreningen ønsker å inkludere hele den nye storkommunen i sine omsorgstilbud.

Sandefjord Kreftforening

Sandefjord Kreftforening er en frittstående forening, uten tilknytning til den «nasjonale» Kreftforeningen.
Foreningen driftes kun av frivillige, og har ingen betalte ansatte.
Vi arbeider for at alle som rammes av kreft, i Sandefjord kommune, skal få et helhetlig tilbud om hjelp og omsorg.

Foreningen ble opprettet i 1986, og har gjennom tiden bidratt sterkt til at mange mennesker med kreftsykdom har fått, og får, økonomisk og sosial støtte.
Vi ønsker å henvende oss til kreftpasienter både under og etter behandling, samt alle pårørende og etterlatte.
Foreningen har egne omsorgstilbud (Tirsdagstreffet – Aktiv på dagtid – Trening som behandling – Medlemsmøter).

Vi har flere sertifiserte «Likepersoner», og har du behov for en likepersonsamtale, bare ta kontakt – enten via forsidens spørsmålsskjema eller via vår epost: post@sandefjordkreftforening.no

Foreningen har et SVÆRT GODT samarbeid med Sandefjord kommunes KREFTOMSORGSTEAM, – og støtter dette «teamet» både praktisk og økonomisk.
I tillegg støtter foreningen SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER, – her med fokus på LINDRENDE ENHET.

Styrets sammensetning etter årsmøtet den
14. februar 2024

Leder: Dag Gladsø – tlf 916 65 102
E-post: dag-gla@sfjbb.net – post@sandefjordkreftforening.no

Nestleder: Thor Nordskog – TLF 481 30 972
Epost: nordskog.thor@gmail.com

Sekretær: Eva Galteland
Kasserer: Gerd Bekkevoll
Styremedlem: Bittemor Gladsø
Styremedlem: Jan Henning Lunde
Styremedlem: Thor Helge Jahnsen
Varamedlem: Unni Eriksen
Varamedlem: Eva Britt T. Stoltz

Ta kontakt med oss!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn