Hopp til innholdet

SØKNADSSKJEMA
FOR TILSKUDD

TILSKUDDSOPPLYSNINGER
Sandefjord Kreftforening kan yte bistand til kreftsyke og/eller deres pårørende, begrenset
oppad til kr 3.000. Det er mulig, ved spesielle behov, å søke om et større beløp.
Det er VIKTIG at søkeren beskriver sin situasjon og sitt behov så godt som mulig, da det vil
lette søknadsbehandlingen.
Det gjøres oppmerksom på at innvilget tilskudd kun kan benyttes til helserelatert aktivitet,
slik som besøk på Montebellosenteret, ferieopphold, familietreff o.l., og at bruken av
tilskuddet må dokumenteres.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn